top of page

 

 

.

L’Associació Coordinadora d’Activitats per a la gent gran (ACA), és una Entitat de voluntariat, sense ànim de lucre, creada l’any 1973 que treballa decididament pel benestar de totes les persones grans, forjant noves amistats, incrementant el seu potencial de relacions afectives, programant diversos actes festius, socioculturals i artístics, i amb una participació activa que ajuda a gaudir d’una bona qualitat de vida. El seu tret característic és el d'imprimir un estil humà, generós i alegre, a totes les seves iniciatives, buscant sempre el millorament de qualsevol aspecte personal, dedicant una atenció especial a les activitats de caire formatiu i sociocultural, així com també a totes les que fomenten una major sensibilització espiritual i humana.

 

Amb motiu dels seus 30 anys d'existència la periodista Mònica Pagès i Santacana va publicar el llibre "ACA, la seva història" (2003).

La nostra història
bottom of page